RESNICA

Za omogočanje osebnostnega popotovanja.

00

POŠTENJE

Za obojestransko radost in zadovoljstvo.

PRISTNOST

Človeka in odnosov brez mask.

00

PRETEKLOST

Odkrivanje dimenzij okna sedanjosti in prihodnosti.

00

HVALEŽNOST

Za vzpodbudno kritiko, da smo lahko že danes boljši.

00